Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/OR.042.3.2020.AK Kompleksowa realizacja zadania pn.: „ATLAS TURYSTYCZNY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

Dodano: 11 sierpnia, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński Racławicka 13, 75-620 Koszalin
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Kompleksowa realizacja zadania pn.: „ATLAS TURYSTYCZNY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO” (skład, łamanie, druk, redakcja, opracowanie graficzne itp., dystrybucja).

nagłówek informacyjny projektu ze źródłami finansowania i logotypami operacji

 

zapytanie ofertowe nr 1_OR.042.3.2020.AKpdf0.1 MBPobierz
zapytanie ofertowe nr 1_OR.042.3.2020.AKmsword0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowa nr 1_OR.042.3.2020.AKpdf0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowa nr 1_OR.042.3.2020.AKmsword0.1 MBPobierz
umowa wzór nr 1_OR.042.3.2020.AKpdf0.1 MBPobierz
umowa wzór nr 1_OR.042.3.2020.AKmsword0.1 MBPobierz
Informacja o wyborze Wykonawcypdf0.1 MBPobierz
Informacja o wyborze Wykonawcy_OR.042.3.2020.AKDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter