Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego w SOSW w Warninie

30 czerwca 2021 r. została podpisana pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Województwem Zachodniopomorskim umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r. w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szk...

Czytaj dalej

Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś

...

Czytaj dalej

Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego

Powiat Koszaliński w dniu 25.05.2021 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/13/2021 na r...

Czytaj dalej

Elektroniczny system zarządzania Domami Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim

Realizacja projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania domami pomocy spo...

Czytaj dalej

RAZEM dla DPS

Powiat Koszaliński na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020 r., otrzymał...

Czytaj dalej

Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

          Powiat Koszaliński  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna...

Czytaj dalej