Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego

Powiat Koszaliński w dniu 25.05.2021 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/13/2021 na r...

Czytaj dalej

Elektroniczny system zarządzania Domami Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim

Realizacja projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania domami pomocy spo...

Czytaj dalej

RAZEM dla DPS

Powiat Koszaliński na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020 r., otrzymał...

Czytaj dalej

Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

          Powiat Koszaliński  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna...

Czytaj dalej

„Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego”

28 lipca 2020 r. powiat koszaliński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania o powierzenie grantu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach realizacji grantu pn....

Czytaj dalej

„Moja wieś – moje serce”

  Powiat Koszaliński w dniu 13 lipca 2020 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/20/2020 z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji w ramach Planu D...

Czytaj dalej