Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego.

Powiat Koszaliński w ramach umowy nr DSG/0060 o powierzenie grantu jest Grantobiorcą projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna wysokość przedsięwzięcia grantowego wynosi...

Czytaj dalej

„Cyfrowy Powiat” POPC.05.01.00-00-0001/21-00

...

Czytaj dalej

Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś II edycja 2022

Nazwa Operacji: „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wi...

Czytaj dalej

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

W wyniku porozumienia 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) z dniem 11.02.2022 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 – 2030. Projekt będzie polegał na opracowaniu diagnostyczno - strategicznych dokumentów :...

Czytaj dalej

Laboratoria Przyszłości w MOW w Polanowie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesne...

Czytaj dalej

Laboratoria Przyszłości w SOSW w Warninie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zaj...

Czytaj dalej