Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania ofertowe

Kompleksowa realizacja warsztatów z zakresu zielarstwa, przypraw i ich zastosowania w kosmetologii naturalnej, codziennej kuchni

Zapytanie ofertowe nr 2/OR.042.1.2021.AK Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2...

Czytaj dalej

Kompleksowa realizacja publikacji (informator-poradnik) pn.: „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”. (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

Zapytanie ofertowe nr 3/OR.042.1.2021.AK Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2...

Czytaj dalej