Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe nr 2/OR.042.2.2020.AK Kompleksowa realizacja publikacji pn.: „NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

Powiat Koszaliński zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. Kompleksowa realizacja publikacji pn.: „NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja). Realizacja umowy i finansowanie w ramach „E...

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/OR.042.2.2020.AK Realizacja szkoleń z zakresu promocji i marketingu oraz rachunkowości i finansów KGW w ramach realizacji projektu „Nowoczesne i Atrakcyjne KGW”

09.06.2020 | Autor: biuro@pozitive.pl

Powiat Koszaliński – zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: Realizacja szkoleń z zakresu promocji i marketingu oraz rachunkowości i finansów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji projektu pn. „NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”. Realiza...

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/OR.042.2.2020.AK Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. Nowoczesne i Atrakcyjne KGW

Powiat Koszaliński – zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”.  Realizacja umowy i finansowanie w ramach ...

Czytaj dalej