Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. nr 491), na podstawie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości

zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przywrócenie działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego nastąpi w chwili odwołania stanu epidemii, a o konkretnym terminie korzystający z pomocy prawnej zostaną poinformowani na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego i BIP Starostwa.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym okresie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail.

Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.prawna@powiat,koszalin.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość 

informacje również na www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Starostwo – Nieodpłatna Pomoc Prawna”

KONTAKT: pon. – pt. godz. 7:30 – 14:30

TELEFON: 790 700 695

E-MAIL: pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna Pomoc Prawna PUNKTY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO – INFORMACJA

Poradnictwo i informacja Nieodpłatna Pomoc Prawna

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Kategorie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

LISTA-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem