Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Charakterystyka powiatu

Charakterystyka powiatu

Według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 478 gmin.
Powiat Koszaliński położony jest w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Koszalin. Powiat położony jest na Wybrzeżu Słowińskim oraz na Równinie Białogardzkiej i Równinie Słupskiej.

Liczy 64 424 mieszkańców. Jego ogólna powierzchnia wynosi 1653,89 km², z czego 34,1% zajmują grunty orne, 42,8% lasy i tereny leśne, a 23,1% pozostałe grunty.
W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Bobolice, Polanów, Mielno i Sianów o statusie miejsko – wiejskim, a także Będzino, Biesiekierz, Manowo i Świeszyno o statusie wiejskim.
Niczym obwarzanek otaczają one miasto Koszalin, będące swoistym centrum administracyjnym, handlowym, naukowym i kulturalnym dla tej części Pomorza Środkowego.

mapa powiatu powierzchnia, ludność sołectwa osiedla itp. informacjeOgółem w powiecie koszalińskim, nie licząc Koszalina, który ma status samodzielnego powiatu grodzkiego, znajduje się 322 miejscowości.
Największą pod względem zaludnienia wśród gmin powiatu koszalińskiego jest gmina miejsko – wiejska Sianów (13 297 ludności), najmniejsza zaś jest gmina Mielno, licząca 4738 mieszkańców. W powiecie koszalińskim występuje przewaga ludności wiejskiej nad miejską.

Powiat koszaliński od zachodu sąsiaduje z powiatem kołobrzeskim, od południowego zachodu z białogardzkim, od południa ze szczecineckim, od wschodu z bytowskim, zaś od północnego wschodu ze sławieńskim. Północną granicę powiatu wyznacza około 30 km pas wybrzeża Bałtyku.

Jest to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych regionów naszego kraju. Spotkać tu można ogromne obszary zieleni wyróżniające się ciekawą i bogatą szatą roślinną. Dominują wprawdzie tereny rolnicze urozmaicone lasami mieszanymi. Nie brakuje jednak malowniczych krajobrazów, licznych i rybnych jezior zagłębionych w pagórkowatym terenie, oraz lasów obfitujących w grzyby, jagody i wszelkie runo leśne. To wszystko stanowi dużą atrakcję dla miłośników przyrody, a także turystów poszukujących kontaktu z naturą oraz schronienia od zgiełku cywilizacji. Powiat koszaliński to także piaszczyste i czyste plaże Bałtyku, malownicze rzeki oraz liczne rezerwaty florystyczne i faunistyczne. Znajduje się wiele objętych ochroną pomników przyrody w tym: pojedyncze drzewa, aleje i głazy narzutowe. Walory krajobrazowe i przyrodnicze, oraz wyjątkowy mikroklimat sprzyjają rozwojowi infrastruktury turystycznej. Funkcjonuje tu kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych i szereg pensjonatów, hoteli i kwater prywatnych oferujących wypoczynek i bezpośredni kontakt z przyrodą. Rozwija się turystyka specjalistyczna (np. piesza, rowerowa, konna, wodna, lotnicza), przygraniczna i morska, biznesowa na terenach wiejskich (agroturystyka i ekoturystyka).

Na terenie powiatu znaleźć można liczne zabytkowe pałace i dworki z parkami oraz kościoły. Do najciekawszych z nich należą zespoły pałacowo-parkowe w Strzekęcinie z przełomu XIX i XX w, w Parsowie z XVIII w oraz pałac neorenesansowy w Nosowie z XIX w. Niewątpliwą atrakcją turystyczną, a zarazem zabytkiem rangi europejskiej, jest rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi” w Lesie Grzybnickim. Znajdują się tam kamienne kręgi Gotów z I i II w.n.e. oraz kurhany związane z kultem zmarłych. Na uwagę zasługują też domy o konstrukcji szachulcowej w Chłopach i szereg zabytkowych cmentarzy oraz liczne obiekty etnograficzne zlokalizowane na terenie całego powiatu. Osobliwością jest też zespół zamkowo-parkowy w Krągu, pomnikowa aleja bukowa na trasie z Koszalina do Polanowa, cmentarz ewangelicki oraz neogotycki pałac w Cetuniu.

Zabytki kultury materialnej powiatu koszalińskiego są świadectwem bogatej historii, wynikiem ścierania się wpływów niemieckich, polskich i skandynawskich. Po 1945 roku społeczność powiatu koszalińskiego, którą stworzyli osadnicy z różnych stron Polski, zdołała wypracować, własny dorobek kulturalny oraz lokalne tradycje w śpiewie, tańcu, muzyce, a także w wyrobach rękodzielniczych. Na terenie powiatu działa obecnie kilkanaście zespołów ludowych oraz odbywa się wiele cyklicznych imprez plenerowych. Do najciekawszych można zaliczyć: organizowane rokrocznie Dożynki Powiatowe, Międzynarodowy Zlot Motocykli w Polanowie, Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, Folk Film Festiwal w Sianowie, Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Łazach (gm. Mielno), Fastiwal Kwiatów Jadalnych w Dobrzycy (gm.Będzino). Osobliwością ekologiczną o wymiarze edukacyjnym jest Regionalna Akcja „Sprzątamy wokół jezior i rzek”.

Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym w układzie: północ-południe i wschód-zachód stwarza duże możliwości przestrzenne lokalizacji w powiecie koszalińskim nowych obiektów przemysłowych i usługowych. Dodatkowymi atutami są tu dobre połączenia kolejowe, bliskość portu morskiego i lotniska, nowoczesna sieć telekomunikacyjna i pełna infrastruktura techniczna. W koszalińskich gminach pozostaje wiele atrakcyjnych, „uzbrojonych” terenów pod każdy rodzaj budownictwa. Dobrze przedstawia się sytuacja w zakresie mediów: działają lokalne oczyszczalnie ścieków, wodociągi, znaczna część miejscowości jest zgazyfikowana.
Powiat koszaliński jest zagłębiem uprawy zbóż i ziemniaka. Zapleczem dla przemysłu spożywczego i przetwórczego jest z kolei, dobrze rozwinięte rybołówstwo morskie i śródlądowa hodowla ryb, natomiast dla przemysłu drzewnego – lasy.
Obszar powiatu znajduje się w pierwszej strefie wietrznej, gdzie siła wiatru może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. To zapewne spowodowało, że jak grzyby po deszczu wyrastają tu kolejne elektrownie wiatrowe.

Zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Koszalińskiej, która niezmiennie stanowi oazę czystego powietrza, wód i nieskażonej niczym przyrody.


Udostępnij: Facebook | Twitter