Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargu nieograniczonego ustnego  Nieruchomości wg k...

Czytaj dalej

Oni zagrają o puchar Starosty Koszalińskiego w Sianowie!

Oni zagrają o puchar Starosty Koszalińskiego w Sianowie!

4 marca 2023 r. w Sianowie, odbędzie się Finał 7. Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego. W gościnnej Hali Sportowo-Widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie o Puchar Starosty Powiatu Koszalińskieg...

Czytaj dalej

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT)

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT)

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 t.j.) mieszkańcy Polski otrzymali specjalny instrument do dokumentowania wytwarzanych przez si...

Czytaj dalej

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i c...

Czytaj dalej

LXV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

LXV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalin...

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w latach 2023 – 2025 „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody”.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w latach 2023 – 2025 „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody”.

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) informuje, że powierza w latach 2023 - 2025 r. realizację zadania publicznego, pt.: „Prowadzenie...

Czytaj dalej