Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

LXXXII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

LXXXII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z...

Czytaj dalej

Zabytki z terenu powiatu koszalińskiego odzyskują blask.

Zabytki z terenu powiatu koszalińskiego odzyskują blask.

Powiat Koszaliński każdego roku wspiera finansowo remonty zabytków położonych na swoim terenie. W 2024 roku przeznacza 100 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. 15 lutego 2024 roku Rada Powiatu w Koszalinie przyzna...

Czytaj dalej

LXXXI sesja Rady Powiatu w Koszalinie

LXXXI sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 17 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie u...

Czytaj dalej

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych Śmiechów, Kładno i Będzinko.

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych Śmiechów, Kładno i Będzinko.

STAROSTA  KOSZALIŃSKI Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1752 ze zm.) INFORMUJE...

Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Koszaliński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach...

Czytaj dalej

LXXX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

LXXX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie o zwołaniu LXXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017...

Czytaj dalej