Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Specjalistyczna nieodpłatna pomoc prawna

Specjalistyczna nieodpłatna pomoc prawna

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dzie...

Czytaj dalej

XLVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

XLVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 8.30, odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na od...

Czytaj dalej

Przypominamy! 31.01.2022 upływa termin składania wniosków o dotację na pracę przy zabytkach w 2022 roku.

Przypominamy! 31.01.2022 upływa termin składania wniosków o dotację na pracę przy zabytkach w 2022 roku.

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/301/17  Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewid...

Czytaj dalej

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej i informacja o szkoleniu.

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej i informacja o szkoleniu.

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loka...

Czytaj dalej

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych! Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to mie...

Czytaj dalej

Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO Na podstawie  § 3 ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1441, z 2021 r. poz. 2500)...

Czytaj dalej