Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 28 lutego, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargu nieograniczonego ustnego

 Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:

  1. Właściciel: Skarb Państwa

Obręb ewidencyjny: 0045 Stare Bielice
Jednostka ewidencyjna: gmina Biesiekierz
Księga wieczysta: KO1K/00084080/0
Nr działki: 108/19
Powierzchnia: 0,1499 ha

  1. Cena wywoławcza nieruchomości – 250 000,00 zł Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  2. Wysokość wadium – 25 000,00zł
  3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona jest w obrębie Stare Bielice, ok. 3 km od granic administracyjnych miasta Koszalina oraz ok. 8 km od Biesiekierza, będącego siedzibą Gminy. Działka od południa przylega do drogi krajowej nr 6 Szczecin-Koszalin, od północy działki zabudowane salonami samochodowymi, od zachodu działka drogowa o nawierzchni z kostki betonowej, od wschodu działka niezabudowana, użytkowana jako miejsce ekspozycji samochodów. Po przeciwnej stronie drogi krajowej kompleks salonów samochodowych. Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Dojazd do działki bezpośrednio do pasa drogowego grogi krajowej o nawierzchni bitumicznej. Działka nieogrodzona, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, w południowej części działki wzdłuż drogi szpaler drzew: dęby i brzozy. Kształt działki regularny, prostokątny, teren płaski. Działka z dostępem do sieci energetycznej i gazowej, sieć wodociągowa przebiega wzdłuż granicy północnej działki. Zgodnie
z informacją z Rejestru Gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty orne RIVa.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz dla przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz zatwierdzonym uchwałą Nr XI/80/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2019 r. nieruchomość oznaczona działką nr 108/19 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem strefa funkcjonalno-przestrzenna „A” – strefa intensywnego rozwoju – wielofunkcyjna; granice obszarów docelowego zainwestowania zwartych struktur przestrzennych, w tym obszary kontynuacji i uzupełnienia zabudowy o dominującej funkcji: zabudowa wielofunkcyjna. Dla ww. nieruchomości nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie przetargu nieograniczonego ustnego, na podstawie Zarządzenia nr 137/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Zarządzenia nr 19/2019 Starosty Koszalińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Biesiekierz oraz Zarządzenia nr 45/2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).
Więcej informacji na stronie BIP

mapa dotyczy działki 108_19

ogłoszenie o przetargu_skanpdf0.1 MBPobierz
ogłoszenie o przteragupdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter