Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT)

Dodano: 27 lutego, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 t.j.) mieszkańcy Polski otrzymali specjalny instrument do dokumentowania wytwarzanych przez siebie wyrobów żywnościowych. Tym instrumentem jest Lista Produktów Tradycyjnych (LPT), którą prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powyższa Lista to unikatowy, systematycznie spisywany katalog naszych polskich żywnościowych produktów i potraw, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i udokumentowanych metod produkcji. Należy przy tym podkreślić, że każdy kto wytwarza produkt, którego historia i tradycyjny sposób wytwarzania związane są z dawnymi i obecnymi gospodarzami tych ziem, ma szansę ubiegać się o jego wpis na LPT.

Pomorze Zachodnie to bogaty kulturowo obszar, w tym z tradycyjnymi kulinarnymi specjałami. Wiele z tych produktów i ich receptur możemy ustrzec od zapomnienia, poprzez ich wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych. Nasze produkty mogą stać się cząstką dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, przyczyniając się tym samym do budowania „małych ojczyzn kulinarnych”. Cieszy więc fakt, że na w/w Liście można odnaleźć także nasze zachodniopomorskie perełki.

Uznanie tradycji wytwarzania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskało już 56 produktów z Pomorza Zachodniego, a patrząc na bogatą kulinarnie historię naszego województwa tych tradycyjnych produktów może być znacznie więcej.

Lista Produktów Tradycyjnych – województwo zachodniopomorskie

Baner informacyjny Lista Produktów Tradycyjnych

Publikacja informacji i materiałów graficznych na prośbę Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i Rybactwa


Udostępnij: Facebook | Twitter