Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu współrealizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukac...

Czytaj dalej

RAZEM dla DPS

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu, na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020 r...

Czytaj dalej

Informacje dot. realizacji projektu grantowego

                                                                                           ...

Czytaj dalej