Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

RAZEM dla DPS

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie, na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020 r...

Czytaj dalej