Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie

RAZEM dla DPS

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie, na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020...

Czytaj dalej