Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu współrealizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przyznany Grantobiorcy grant przeznaczony jest na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek.
Dofinansowanie projektu:  35 657,42 zł

plakat informujący o dofinansowaniu dla DPS w Cetuniu


Udostępnij: Facebook | Twitter