Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe – produkcja profesjonalnego filmu promocyjnego na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”.

Dodano: 10 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

element graficzny logotypy finansujących jednostek wraz tekstem o źródle i programie pochodzenia środków

Powiat Koszaliński zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia produkcja profesjonalnego filmu promocyjnego na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”.

Przedmiotem umowy jest  produkcja krótkiego, trwającego ok. 10 min. filmu promocyjnego, który zostanie stworzony na podstawie zrealizowanego rankingu połączonego z konkursem pn. „Sołectwo Roku Powiatu Koszalińskiego”.
Spośród wszystkich uczestników rankingu, 5 najwyżej ocenianych Sołectw weźmie udział w stworzeniu materiału filmowego.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy .

Czas realizacji przedmiotu zamówienia do 10.10.2022 r.

Termin składania ofert  do dnia 18.08.2022 r. do godz. 8:30 (formularz ofertowy)

_____________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY zamówienia pod nazwą produkcja profesjonalnego filmu na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”.

Realizacja umowy i finansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Umowa nr WPROW-FV/14/2021 z dnia 04.07.2022 r.

Zamawiający na zapytanie ofertowe pn. „Produkcja profesjonalnego filmu promocyjnego na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”, otrzymał 13 ofert.

Powiat Koszaliński informuje o wyborze następującego Wykonawcy:
Agencja Reklamowa Indivisual Bartosz Krzywański, z siedzibą: ul. Srebrzyńska 47/19, 91-082 Łódź
Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, opiewającą na kwotę  6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych.00/100 gr) za całość przedmiotu zamówienia.

 WYMOGI FORMALNE W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW:
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
-Posiadają wiedzę w realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.
Kryterium oceny oferty:  najniższa cena

Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

Załącznik – Wykaz ofert

zapytanie ofertowe dla zamówienia produkcja profesjonalnego filmu promocyjnego na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”.pdf0.1 MBPobierz
formularz ofertowypdf0.1 MBPobierz
załącznik formularz ofertowy dla zamówienia produkcja profesjonalnego filmu promocyjnego na potrzeby realizacji operacji pn. „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś- II edycja 2022”_wersja edytowalnamsword0.1 MBPobierz
umowypdf0.1 MBPobierz
Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia pod nazwą produkcja profesjonalnego filmu na potrzeby realizacji operacji pn. Innowacyjne sołectwa innowacyjna wieś EDYCJA II 2022_skanpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter