Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

RAZEM dla DPS

ogotypy-POWER dla grant dla DPS

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie, na podstawie zawartej umowy nr ROPS/168/2020 zawartej w dniu 24.11.2020 r.,
otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” nr: POWR.02.08.00-00-0095/20,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Ogólna wartość projektu:  1 163 132,00 zł
dotacja ze środków UE: 980 287,65 zł
dotacja ze środków budżetu państwa: 182 844,35

Dotacja dla DPS Mielno: 158 050,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter