Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Film zabytki archeologiczne…

Film zabytki archeologiczne…

Film towarzyszy projektowi  Kamienne kręgi w Grzybnicy - akcja porządkowania rezerwatu oraz archeologiczna gra edukacyjna - archeoturystyka.pl Film poświęcony znaczeniu tzw. kontekstu ar...

Czytaj dalej

UWAGA! Konkurs dla NGO

UWAGA! Konkurs dla NGO

Rozpoczęła się piąta edycja konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Lider NGO. W tym roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać inicjatywy realizowane w trakcie roku 2021 w trzech kategoriach: ogólnej, dla organiza...

Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wspar...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert NPP 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert NPP 2023

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawn...

Czytaj dalej

Z ofertą badań profilaktycznych w Sianowie

Z ofertą badań profilaktycznych w Sianowie

21 października 2022 r. towarzyszyliśmy mieszkańcom gminy Sianów i powiatu podczas zorganizowanego Powiatowego Dnia NGO. Osoby uczestniczące w wydarzeniu chętnie zapoznawały się z ofertą projektu „Wiem, badam się, zapobiegam…”.  Po przeprowadzonym wywiadzie kilka osób zachęciło s...

Czytaj dalej

LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, w sali nr 409 (IV piętro) odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie. Porządek...

Czytaj dalej