Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 21 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, w sali nr 409 (IV piętro) odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad LX sesji

Otwarcie obrad.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 września 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 października 2022 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LVIII
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LIX sesji.
 8. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – wyniki kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w powiecie koszalińskim przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie w roku 2021.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w powiecie koszalińskim.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.
 11. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 12. Wystąpienia obywatelskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami powiatu koszalińskiego na lata 2022 – 2025.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Manowo do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sianów.
 18. Zapytania i interpelacje radnych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter