Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Konkurs fotograficzny – Cztery pory roku w powiecie koszalińskim

Konkurs fotograficzny – Cztery pory roku w powiecie koszalińskim

Ogłaszamy konkurs! Jesteś mieszkańcem powiatu koszalińskiego ? Jeśli tak, to odkryj duszę artysty i zrób 4 zdjęcia tego samego miejsca zimą, latem, wiosną i jesienią i wygraj nagrody pieniężne : I miejsce - 1 000,00 zł II miejsca - 800,00 zł III miejsca - 600,00 zł IV miejsca -4...

Czytaj dalej

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powia...

Czytaj dalej

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w dniu 28 stycznia 2021 r., godz.14.00, tryb zdalny. 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu...

Czytaj dalej

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji przypadającego 27 stycznia, Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Koszalińskiego składam wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie serdeczne podziękowania za zaangażowanie i codzienny wysiłek na rzecz poprawy sytuacj...

Czytaj dalej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie koszalińskim

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie koszalińskim

Z początkiem roku 2021, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na...

Czytaj dalej

Informacja Starosty Koszalińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos.

Informacja Starosty Koszalińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos.

Informacja Nr GK.6641.4.2020.RL Starosty Koszalińskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dni...

Czytaj dalej