Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Nowy rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu koszalińskiego

Nowy rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920); w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, poz. 1493, poz. 2112) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrzów: Boboli...

Czytaj dalej

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w dniu 14 stycznia 2021 r., godz.14.00, tryb zdalny Otwarcie obrad. Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w spr...

Czytaj dalej

Nowe wydanie Gazety Ziemskiej.

Nowe wydanie Gazety Ziemskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem Gazety Ziemskiej.

Czytaj dalej