Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 – Kompleksowa realizacja publikacji pn. „Produkt lokalny” na potrzeby projektu pn. „Moja wieś – moje serce” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja)

Dodano: 20 sierpnia, 2020 | Autor: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 późn.zm) oraz zgodnie z Uchwałą
nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:
Kompleksową realizację publikacji pn. „Produkt lokalny” na potrzeby projektu pn. „Moja wieś – moje serce” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja)

Termin składania ofert : do dnia 27.08.2020 r. 

logotypy i informacja o finansowaniu operacji

Zapytanie ofertowepdf0.1 MBPobierz
Wzór umowypdf0.1 MBPobierz
Formularz ofertowyDOCX0.1 MBPobierz
Formularz ofertowy PDFpdf0.1 MBPobierz
Informacja o Wyborze Wykonawcypdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter