Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”.

Dodano: 16 czerwca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/OR.042.1.2021.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 279/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński, Racławicka 13, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”.

 

zapytanie ofertowe - materiały informacyjno - promocyjnepdf0.1 MBPobierz
Zapytanie ofertowe nr 1_OR.042.1.2021.AK_skanpdf0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowy nr 1_OR.042.1.2021.AKpdf0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowy nr 1_OR.042.1.2021.AKmsword0.1 MBPobierz
Nr 1_OR.042.1.2021.AK_materiały inf.-promo. - wzór umowypdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter