Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Kompleksowa realizacja publikacji (informator-poradnik) pn.: „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”. (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

Dodano: 16 lipca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/OR.042.1.2021.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą
nr 279/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

Powiat Koszaliński – Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: Kompleksowa realizacja publikacji (informator-poradnik) pn.: „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”.
(opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

baner z zestawem logotypów dot. finansowania projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

zapytanie ofertowe nr 3_OR.042.1.2021.AKpdf0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowa nr 3_OR.042.1.2021.AKpdf0.1 MBPobierz
zał.nr 1 do umowa nr 3_OR.042.1.2021.AKmsword0.1 MBPobierz
umowa wzór nr 3_OR.042.1.2021.AKpdf0.1 MBPobierz
Informacja o wyborze wykonawcy_skanpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter