Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego

Dodano: 03 listopada, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 279/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

„Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego”

Zapytanie ofertowe_skanpdf0.1 MBPobierz
załącznik nr 1 do zapytaniamsword0.1 MBPobierz
Umowa - wzór RO.032.1.2023.AKpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter