Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie – Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Dodano: 08 lipca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji, w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, poprawi relacje rodzic-dziecko oraz funkcjonowanie społeczne dzieci  i młodzieży, w tym podniesienie ich umiejętności adaptacyjnych.

W ramach projektu min. 200 osób z terenu powiatu koszalińskiego zwiększy swoją dostępność do usług społecznych. Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nastawiony jest na wsparcie „szyte na miarę” dla całych rodzin, priorytetowo traktując dzieci i młodzież, uruchamiając m.in. asystentów dorastania.

W ramach działań projektowych zaplanowano 3 zadania:

  1. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”:
    a) Skierowane dla dzieci i młodzieży warsztaty, treningi, mediacje rówieśnicze, treningi radzenia sobie z emocjami, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne składające się z ustrukturalizowanych treningów i wsparcia „szytego na miarę”,
    b) Przygotowanie kadry Asystentów Dorastania pracujących z dziećmi i młodzieżą na co dzień, stanowiących pierwsze wsparcie w kryzysie,
    c) Strefa Dobrych Praktyk – to między innymi spotkania dla rodziców i opiekunów poruszające treści spójne z treściami przekazywanymi dzieciom i młodzieży celem wzmocnienia kompetencji rodzicielskich,
  2. Wyjazdowe Treningi Wzmacniające „Mentalne survivale” dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania charakteryzujące się intensywnymi warsztatami ukierunkowanymi na rozwój konkretnych umiejętności lub ograniczenia zachowań niepożądanych. Podczas treningów zadania będą „uszyte na miarę” potrzeb uczestników biorących w nich udział, prowadzone poza miejscem zamieszkania w niewielkiej grupie,
  3. Platforma Usług Specjalistycznych – portal „Pogotowie emocjonalne” dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, działać będzie online. Dostęp do zawartych treści warsztatowych oraz dostęp do dyżurów specjalistów 24 h (psycholog, pedagog, mediator, edukator, asystent dorastania, terapeuta, seksuolog itp.). Serwis będzie służył celom informacyjno-edukacyjnym, związanym z działaniem projektu.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021r. – 30 czerwca 2023r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 224

plakat promujący projekst Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży tel do kontaktu w Koszalinie PCPR 947140224


Udostępnij: Facebook | Twitter