Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Koszaliński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach...

Czytaj dalej

LXXX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

LXXX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie o zwołaniu LXXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017...

Czytaj dalej

Badania mammograficzne

Badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy). Badaniami objęte są ubezpieczone Panie od 45 do 74 roku życia, które w ciągu ostatnich 24 mi...

Czytaj dalej

Informacja – planowane pomiary pól elektromagnetycznych

Informacja – planowane pomiary pól elektromagnetycznych

Poniższą informację zamieszcza się na prośbę NetWorkS! Sp. z o.o. Warszawa, 22-06-2023 Laboratorium Badań Środowiskowych, Nr akredytacji: AB 419 Informujemy, że na stronie internetowej publiko...

Czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia  09  stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3...

Czytaj dalej

Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie

Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku  w godzinach od 17:00 do 18:3...

Czytaj dalej