Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie prac projektowych na budynku Pałacowym w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

Dodano: 16 listopada, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Pełnomocnika zamawiającego o wartości poniżej 130 000 złotych Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w ramach prowadzonego rozeznania rynku w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie prac projektowych na budynku Pałacowym w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie
Adres: Parsowo 25, 76-039 Parsowo
Numer telefonu: 943180359, 943180225 Fax: 943180525
Adres poczty elektronicznej: dps.parsowo@powiat.koszalin.pl
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi:
Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w Koszalinie, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie, udzielonego w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 późn. zm.).
Adres do korespondencji : ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
NIP: 6692569209 REGON: 523431235 Numer telefonu: 947140271
Adres strony internetowej: https://cuwkoszalin.bip.gov.pl/
Adres e-mail: cuw@powiat.koszalin.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTpdf0.1 MBPobierz
PROJEKT UMOWYpdf0.1 MBPobierz
FORMULARZ OFERTOWYmsword0.1 MBPobierz
ODPOWIEDZ NA PYTANIApdf0.1 MBPobierz
ZALECENIA KONSERWATORSKIEpdf0.1 MBPobierz
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWYpdf0.1 MBPobierz
MAPA WARUNKI ZABUDOWY_1pdf0.1 MBPobierz
MAPA WARUNKI ZABUDOWY_2pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter