Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY”

Powiat Koszal...

Czytaj dalej

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu ...

Czytaj dalej

Projekt „Razem dla DPS” – kolejny nabór – kolejny sukces !

W dniu 24.11.2020 r. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie podpisała po raz kolejny umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu "RAZEM dla DPS", nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowaneg...

Czytaj dalej

Razem dla DPS

W dniu 10.08.2020 r. nasi Starosta Koszaliński - Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie podpisali umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu "RAZEM dla DPS", nr POWR.02.08.00-00-009...

Czytaj dalej

Rodzina bez barier

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2011 Partnerzy projektu: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie. Cel:...

Czytaj dalej

Pomocna dłoń plus

Źródło dofinansowania: Europejski FunduszSpołeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Okres realizacji: 01.03.2008 – 31.12.2010 Partnerzy projektu: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo...

Czytaj dalej