Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Rodzina bez barier

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2011

Partnerzy projektu: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie.

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez szereg działań aktywizacyjnych w obszarze zawodowym i społecznym oraz zintegrowanie mieszkańców terenów wiejskich ze swoistym otoczeniem i przeciwdziałanie ich postępującej izolacji.

Przedmiot: Spotkania ze specjalistami: terapeutami rodzinnymi, psychologami, radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, pedagogami, specjalistami ds. uzależnień, szkolenia, grupy wsparcia, kursy zawodowe.

Budżet: ogółem – 1.963.012,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter