Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Projekt „Razem dla DPS” – kolejny nabór – kolejny sukces !

W dniu 24.11.2020 r. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie podpisała po raz kolejny umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.
W ten sposób Powiat Koszaliński po raz drugi pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 163 132,00 zł z czego ze środków UE 980 287,65 zł, ze środków budżetu państwa 182 844,35 zł. Poszczególne domy otrzymały:
1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 188 500,00 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 175 450,00 zł;
3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 158 050,00 zł;
4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 323 350,00 zł;
5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 317 782,00 zł.
Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia.

 

logotypy

zdjęcie ze spotkania

zdjęcie ze spotkania

zdjęcie ze spotkania


Udostępnij: Facebook | Twitter