Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego

baner z zestawem logotypów dot. finansowania projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Powiat Koszaliński w dniu 25.05.2021 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/13/2021 na realizację operacji pn. „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”.

Cel operacji. Zaktywizowanie mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego (powiat koszaliński) do podjęcia działań/ inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obszarów swoich wsi, to cel zaplanowany do realizacji w ramach operacji pn. „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”. 40 mieszkańców z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu, będzie miało znaczący wpływ na rzecz wdrażania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym również kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Efekty realizacji operacji:
– 40 osób (5 os. x 8 grup)  – uczestnicy warsztatów, pozyskają wiedzę z zakresu zielarstwa, przypraw i ich zastosowania w kosmetologii naturalnej, a także w codziennej kuchni; zwiększy się poziom aktywizacji wśród mieszkańców wsi poprzez zaangażowanie i udział w warsztatach, które wpłyną na podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
– 40 osób – rozpowszechni wiedzę zdobytą podczas warsztatów podczas wyjazdu studyjnego do zaprzyjaźnionych sąsiednich KGW, a także pozyska nowe doświadczenie poprzez przyjrzenie się dobrym praktykom stosowanym w innych KGW;
– 20 zgłoszeń – do konkursu kulinarnego „4 pory roku w kuchni”, które wzmocnią efekt oddziaływania realizowanej operacji, wpłyną na promocję regionu, wyrobów i produktów naturalnych, promowania zdrowej lokalnej kuchni, ukażą zainteresowanie społeczności lokalnej
i zachęcą KGW do zdrowej i smacznej rywalizacji;
– 1000 egz. publikacji – dystrybucja wśród lokalnych / gminnych ośrodków kultury/ bibliotek pozwoli dotrzeć z promocją obszarów wiejskich i efektów realizowanych działań do szerokiego grona mieszańców powiatu, turystów itp.
– 50 osób – w sposób bezpośredni zapozna się z efektami realizowanych działań w ramach operacji, podczas wydarzenia plenerowego odbywającego się na terenie powiatu koszalińskiego. Osoby odwiedzające stoisko otrzymają publikację, a także produkty wytwarzane podczas warsztatów przez uczestników.

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.:
– warsztaty, wybór tej formy operacji pozwoli dotrzeć w sposób bezpośredni do mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu. Zaplanowana tematyka warsztatów z zakresu zielarstwa, przypraw i ich zastosowania w kosmetologii naturalnej, a także w codziennej kuchni da uczestnikom, duże możliwości rozwoju, np. w swoich KGW do wdrażania nowych, pomysłowych produktów. Warsztaty pozwolą na aktywizację mieszkańców, spełnienie warunków celu operacji, pozyskanie niezbędnej wiedzy w tym zakresie, podniesie dotychczasowych umiejętności; osoby zaangażowane w tematykę operacji posiądą wiedzę z zakresu promocji jakości życia na wsi jako miejsca do rozwoju. Udział 40 osób (5 os x 8 grup) w ok. 4 godzinnych warsztatach będzie realizowany w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie Partnera dodatkowego KSOW – SCK w Sarbinowie.

– wyjazd studyjny, (to udział 40 osób – uczestników operacji), do zaprzyjaźnionych, sąsiednich KGW w celu poznania dobrych praktyk, poznania tworzonych przez inne KGW wyrobów, produktów.
Poprzez wyjazd uczestnicy poznają inne możliwości i dziedziny w jakich KGW realizują swoją działalność na lokalnym lub szerszym rynku. Wyjazd ma być przykładem poznania nowych możliwości – innych niż dotychczas prowadzone/realizowane, w tym możliwości zarobkowych (również przez Internet), promocyjnych i zachęcić oraz zmotywować uczestników do rozszerzania działania, zmieniania profilu działania.

– stoisko wystawiennicze,  forma operacji umożliwia zaprezentowanie zainteresowanych KGW z terenu powiatu (Partner dodatkowy KSOW – KGW w Jacinkach), poprzez pokaz własnej twórczości, doradztwo i fachową poradę dla odwiedzających stoisko, zachęcenie do zakładania KGW na terenie własnych wsi, tworzenia ciekawych wyrobów, tworzenie produktów. Realizacja podczas wydarzenia plenerowego (w okresie: wrzesień/październik) na terenie powiatu koszalińskiego na stoisku informacyjnym powiatu koszalińskiego. Podczas wydarzenia rozpowszechnione zostaną informacje o realizowanym projekcie, pozyskanym wsparciu. Odbywać się będzie dystrybucja publikacji i produktów wytworzonych podczas warsztatów (np. mydełka, susz herbaciany, itp.). Doskonała okazja do promocji lokalnych KGW, zachęcenia do tworzenia nowych KGW przez uczestników odwiedzających stoisko, ukazanie dobrych dotychczas realizowanych praktyk i zachęcenie do wdrażania nowopoznanych podczas warsztatów możliwości.

– publikacja, wybór takiej operacji to przedstawienie i podsumowanie działań realizowanych w projekcie w formie informatora-poradnika, w którym zawarte zostaną informacje z zakresu przeprowadzonych warsztatów, a także smaczne przepisy nadesłane przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach konkursu pn. „4 pory roku w kuchni”. Znajdzie się w niej również prezentacja istniejących KGW wraz ze zaktualizowaną bazą danych (spis) KGW na terenie powiatu. Materiał będzie udostępniony bezpłatnie uczestnikom operacji, Partnerom dodatkowym KSOW, w wersji drukowanej, a także zostanie opublikowany na stronie internetowej – biblioteczce powiatu.

– konkurs, to udział reprezentantów KGW w ogłoszonym konkursie kulinarnym pn. „4 pory roku w kuchni”. Zgłoszone do konkursu koła będą miały za zadanie pochwalić się przepisami, które można w sposób łatwy, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych (w tym regionalnych) produktów wykonać samodzielnie w domu. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: „słodki” i „słony” (np. słodki jesienny deser; słony letni obiad). Przepisy wraz ze zdjęciami wykonanych potraw będą KGW wysyłały w wersji elektronicznej do Partnera KSOW, by później były one przekazane do materiałów opracowywanej publikacji. Tym sposobem powstanie (do tej pory nie realizowane) opracowanie/zestaw pomysłów kulinarnych ukazujących możliwości wykorzystania lokalnych wyrobów w kuchni, znakomita promocją regionu – Smaków obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego, a tym samym pozyskanego wsparcia na realizację operacji. W konkursie zaplanowano nagrody w postaci bonów pieniężnych/upominkowych do zrealizowania na zakup potrzebnego sprzętu małego AGD, w obu kategoriach po 3 miejsca. („słodki” – I (500 zł), II (400 zł), III (300 zł) m-ce; „słony” – I (500 zł), II (400 zł), III (300 zł) m-ce. Łącznie 6 nagród pieniężnych o łącznej wartości 2 400,00 zł).

Budżet operacji 35 150,74
Kwota kosztów kwalifikowalnych  27 900,00
Kwota wkładu własnego 7 250,74 zł

Operacja realizowana przy udziale 3 dodatkowych partnerów KSOW:
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów;
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie;
Koło Gospodyń Wiejskich w Jacinkach

plakat informujący o realizacji projektu "Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego", realizacja warsztatów oraz konkursu kulinarnego
Plakat informacyjny realizowanego projektu „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – WARSZTATY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – KONKURS KULINARNY

REGULAMIN konkursu kulinarnego

WYNIKI KONKURSU KULINARNEGO:

W ramach ogłoszonego konkursu, którego organizatorem był powiat koszaliński, zostało nadesłanych 20 zgłoszeń / przepisów, w 2 kategoriach:

– w kategorii „słony” – 11 przepisów:
1. KGW „Baba z Chłopem” w Podamirowie: Pizza Słońce
2. KGW „Ach Te Baby” w Kłaninie: Mazurek Rybaka
3. KGW „Rybki z Drzewian”: Stólnik Drzewiański
4. KGW w Żydowie: Kluski szare z zupą grzybową
5. KGW w Świerczynie: Mix świerczyńskich pierogów
6. KGW w Jacinkach: Jarski barszcz z kiszonej kapusty z borowikami
7. KGW w Wierciszewie „Kratywnych Mieszkańców”: Pierogi ruskie
8. KGW w Niekłonicach: Niekłonicka Ucha
9. KGW w Giezkowie: Kluski Drożdżowe
10. KGW „Marysieńki” Świeszyno: Kopytka dyniowe z młodą kapustą zasmażaną

– w kategorii „słodki” – 10 przepisów:
1. KGW „Baba z Chłopem” w Podamirowie: Sernik Oreo
2. KGW „Ach Te Baby” w Kłaninie: Ule z Kłanina
3. KGW „Rybki z Drzewian”: Ciasto Cioci Teresy
4. KGW w Świerczynie: Pijana śliwka
5. KGW w Jacinkach: Kremowo – budyniowe szaleństwo z owocami
6. KGW w Węgorzewie Koszalińskim: Tort jagodowo – kawowy
7. KGW w Wierciszewie „Kreatywnych Mieszkańców”: Sernik klasyczny – puszysty jak wiejski
8. KGW w Niekłonicach: Porzeczkowa Rozkosz
9. KGW w Giezkowie: Jagodowiec na śmietanie
10. KGW „Marysieńki” Świeszyno: Gofry z bitą śmietaną i musem malinowym

Komisja Konkursowa dokonała w dniu 30.08.2021 r. wyboru Laureatów Konkursu kulinarnego i przyznała nagrody:
w kategorii „SŁONY:
I m-ce – 500,00 zł KGW „Ach Te Baby” w Kłaninie: Mazurek Rybaka

II m-ce – 400,00 zł KGW „Rybki z Drzewian”: Stólnik Drzewiański

III m-ce – 300,00 zł KGW w Niekłonicach: Niekłonicka Ucha

w kategorii „SŁODKI”:
I m-ce – 500,00 zł KGW „Ach Te Baby” w Kłaninie: Ule z Kłanina


II m-ce – 400,00 zł KGW w Niekłonicach: Porzeczkowa Rozkosz


III m-ce – 300,00 zł KGW „Baba z Chłopem” w Podamirowie: Sernik Oreo

Nagrody w postaci bonów pieniężnych/upominkowych do zrealizowania zakupu potrzebnego małego sprzętu AGD zostaną przekazane do zrealizowania Laureatom Konkursu.
Wszystkim osobom biorącym udział w Konkursie dziękujemy, a Laureatom serdecznie gratulujemy wygranej. Przepisy biorące udział w Konkursie, zostaną zamieszczone
w publikacji realizowanej w ramach projektu „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”.

Harmonogram realizacji warsztatów_plakat

PUBLIKACJA PROJEKTU
okładka publikacji smaki obszarów iejskich powiatu koszalińskiego

przejdź do strony – ZAPYTANIA OFERTOWE – ogłoszone w ramach realizacji projektu

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA_WARSZTATYpdf0.1 MBPobierz
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA_WARSZTATYDOCX0.1 MBPobierz
plakatjpeg0.1 MBPobierz
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA_KONKURS KULINARNYDOCX0.1 MBPobierz
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA_KONKURS KULINARNYpdf0.1 MBPobierz
Regulamin konkursu kulinarnegoDOCX0.1 MBPobierz
Regulamin konkursu kulinarnegopdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter