Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 21 maja, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

OR.524.1.2021.EZ                                            Koszalin, dnia 21 maja 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofertpdf0.1 MBPobierz
OGŁOSZENIE Otwarty Konkurs Ofertpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter