Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych Zmieniły się zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowl...

Czytaj dalej

Legalizacja samowoli

Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie w przypadku wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia czyli tzw. samowoli budowlanej. Zmiany wprowadziły odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z nar...

Czytaj dalej

Pozostałe zmiany

szczegółowe wskazanie wymogów, jakie ma spełnić zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zdefiniowanie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenulub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę...

Czytaj dalej

Akty prawne

Ustawa Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane – Dz.U. 2020 poz 471 z dnia 13 lutego 2020 r....

Czytaj dalej