Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych

Dodano: 22 września, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Zmieniły się zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne,

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Dotychczas organ administracji architektoniczno–budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

od września może to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii:

  • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych
  • wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda będzie udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak dotychczas – przez organ administracji architektoniczno- budowlanej.

Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

 

Informacje ze strony: www.biznes.gov.pl

 

 

 

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter