Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Program #DomBezFormalności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabu...

Czytaj dalej

Nowy podział projektu budowlanego

Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu projekt architektoniczno-budowlany projekt techniczny. Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt tech...

Czytaj dalej

Obiekty i roboty budowlane nie wymagające zgłoszenia ani pozwolenia na budowę

OBIEKTY wykonywane bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowe budynki gospod...

Czytaj dalej

Zmiany prawa budowlanego

W dniu 19 września b.r. weszły w życie ważne zmiany prawa budowlanego. Najważniejsze z nich z punktu widzenia inwestora dotyczą nowego podziału projektu budowlanego oraz katalogu  obiektów i robót na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przepisy, które obowiązywały dotychczas będą mogły być stosowane w przypadku:...

Czytaj dalej

Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę - w nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi: OBIEKTY wykonywane na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (bez decy...

Czytaj dalej

Nowe wzory wniosków w procesie budowlanym

W procesie budowlanym zaczęły obowiązywać nowe wzory wniosków. Więcej informacji na stronie internetowej https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa https://bip.powiat.koszalin.pl/artykuly...

Czytaj dalej