Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Zmiany prawa budowlanego

W dniu 19 września b.r. weszły w życie ważne zmiany prawa budowlanego. Najważniejsze z nich z punktu widzenia inwestora dotyczą nowego podziału projektu budowlanego oraz katalogu  obiektów i robót na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przepisy, które obowiązywały dotychczas będą mogły być stosowane w przypadku:...

Czytaj dalej

Nowe wzory wniosków w procesie budowlanym.

W procesie budowlanym zaczęły obowiązywać nowe wzory wniosków. Więcej informacji na stronie internetowej https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa https://bip.powiat.koszalin.pl/artykuly...

Czytaj dalej

NOWY PODZIAŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu projekt architektoniczno-budowlany projekt techniczny. Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt tech...

Czytaj dalej

Obiekty i roboty budowlane nie wymagające zgłoszenia ani pozwolenia na budowę

OBIEKTY wykonywane bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowe budynki gospod...

Czytaj dalej

Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę - w nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi: OBIEKTY wykonywane na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (bez decy...

Czytaj dalej

Odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych Zmieniły się zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowl...

Czytaj dalej