Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Zmiany prawa budowlanego

Dodano: 22 września, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

W dniu 19 września b.r. weszły w życie ważne zmiany prawa budowlanego. Najważniejsze z nich z punktu widzenia inwestora dotyczą nowego podziału projektu budowlanego oraz katalogu  obiektów i robót na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Przepisy, które obowiązywały dotychczas będą mogły być stosowane w przypadku:

  • spraw wszczętych i niezakończonych
  • gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian
  • gdy inwestor wystąpi w terminie 12. miesięcy od dnia wejścia w życie zmian z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego albo dokona zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt budowlany sporządzony na zasadach dotychczasowych.

Informacje ze strony: www.biznes.gov.pl


Udostępnij: Facebook | Twitter