Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

OSP Mścice uczestnikiem konkursu Lasów Państwowych!

OSP Mścice uczestnikiem konkursu Lasów Państwowych!

Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach jest Uczestnikiem  Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu” Na podstawie zawartej  umowy  o wykonanie świadczeń promocyjnych ze...

Czytaj dalej

Nabór do Komisji Konkursowej DPS

Nabór do Komisji Konkursowej DPS

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie: -        art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), ogłasza nabór do Komisji Konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konk...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalini...

Czytaj dalej

Uchwała Roczny Program Współpracy z NGO 2023

Uchwała Roczny Program Współpracy z NGO 2023

Uchwała Nr LXI/384/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarz...

Czytaj dalej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE zamieszcza ofertę Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu, pt. „Świetność brzmienia zabytkowych instrumentów muzycznych jako cząstka dziedzictwa kulturowego powiatu koszalińskiego”. Opinie i uwagi...

Czytaj dalej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE Zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie (gm. Sianów), na realizację zadania publicznego, pt....

Czytaj dalej