Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Uchwała Roczny Program Współpracy z NGO 2023

Dodano: 21 listopada, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uchwała Nr LXI/384/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji

Uchwała Nr LXI - 384 - 22pdf0.1 MBPobierz
PROTOKÓŁ z konsultacji Rocznego Programu z NGO 2023 r.pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter