Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 16 listopada, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 15 listopada 2022 r.

zwołuję  LXI sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 9.00

Posiedzenie Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Świeszyno zadania polegającego na budowie chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Giezkowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Koszalinie.
 12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter