Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XLV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 15 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00, odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Koszalinie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 9 grudnia 2021 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLII sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLIII sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLIV sesji.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie poprzez zmianę siedziby.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2022 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie na 2022 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
 18. Zapytania i interpelacje radnych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 


Udostępnij: Facebook | Twitter