Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Kontakt z Wydziałem

Dodano: 14 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Naczelnik Wydziału – Anetta Ordak
budownictwo@powiat.koszalin.pl
anetta.ordak@powiat.koszalin.pl
tel. 947140101

Zastępca Naczelnika Wydziału – Agnieszka Łukszan
agnieszka.lukszan@powiat.koszalin.pl
tel. 947140106

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA (pok.217):
– Wydawanie / przekazywanie dokumentacji.
– Prowadzenie rejestrów decyzji i zgłoszeń/obsługa BIP.
– Obsługa formalna wniosku udzielanie informacji o publicznej w zakresie budownictwa.
Gminy: Mielno, Świeszyno, Polanów, Bobolice  tel. 947140102
Gminy: Będzino, Sianów, Biesiekierz, Manowo  tel. 947140103

budownictwo@powiat.koszalin.pl

Wydział  Budownictwa (B) wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej.
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę,
2) postępowania dotyczące zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
3) prowadzenie spraw o zmianę pozwolenia na budowę,
4) postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
5) rejestracja dziennika budowy / rozbiórki,
6) postępowania w sprawie zgłoszeń budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
7) postępowania w sprawie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,
8) postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
9) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
10) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, wymaganych do ustanowienia odrębnej własności lokali,
11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przyjęcie zgłoszenia budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę,
12) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę,
13) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych prawem informacji dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
14) sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i projektów budowlanych i udostępnianie ich na żądanie sądów oraz innych organów i instytucji,
15) sporządzanie sprawozdań okresowych GUS zgodnie z obowiązkami nałożonymi na organ administracji architektoniczno-budowlanej przepisami prawa, a także sprawozdań GUNB,
16) wydawanie uzgodnień decyzji ustalających warunki zabudowy w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym,
17) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
18) wyłączanie niektórych obowiązków kierownika budowy na podstawie ustawy Prawo budowlane.


Udostępnij: Facebook | Twitter