Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Dodano: 25 sierpnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Zarząd Powiatu w Koszalinie unieważnia konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, pt.: „Przydrożne kapliczki jako cząstka dziedzictwa kulturowego i element krajobrazu powiatu koszalińskiego”, ogłoszony w dniu 29.06.2021 r., ze zm. w dniu 15.07.2021 r.

W terminie  składania ofert wyznaczonym na dzień 13 sierpnia 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert_skan dokumentupdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter