Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Środki i dotacje przyznane z budżetu Powiatu na 2019 r. dla Policji i Straży Pożarnej

Dodano: 05 czerwca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

ŚRODKI I DOTACJE PRZYZNANE Z BUDŻETU POWIATU W 2019 R.

DLA POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

POLICJA
Komenda Miejska Policji w Koszalinie:

-15. 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem przez policjantów dodatkowych służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego, realizowane w 2019 roku przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie;
(- Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku)

35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie;
(Uchwała Nr VII/55/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku)

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

– 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem samochodu operacyjnego;
(Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku)

– 30 000,00 zł na zakup inwestycyjny łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową służących do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego;
(Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu na zakup kamery termowizyjnej niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, w kwocie 10 000,00 zł;

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie na zakup kamery termowizyjnej służącej do usuwania nawałnic, katastrof i innych zdarzeń, w kwocie 10 000,00 zł;

3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszewie na zakup kamery termowizyjnej, przeznaczonej do lokalizacji pożarów powstałych m. in. w wyniku anomalnych zdarzeń atmosferycznych, w kwocie 10 000,00 zł;

4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup kamery termowizyjnej, niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, w kwocie 10 000,00 zł;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku na zakup zestawu korków pneumatycznych do ograniczania skutków zdarzeń o charakterze chemiczno – ekologicznym, w kwocie 10 000,00 zł.

(Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 29 maja 2019 r. w spr. udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)


Udostępnij: Facebook | Twitter