Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Program współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Dodano: 03 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uchwała Nr XLII/288/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535), uchwala się co następuje:

1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program Współpracy Powiatu Koszalińskiego z NGO na 2022 r.pdf0.1 MBPobierz
Program Współpracy Powiatu Koszalińskiego z NGO na 2022pdf0.1 MBPobierz
PROGRAM WSPÓŁPRACY Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiegopdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter