Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Protokół z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Dodano: 21 czerwca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

PROTOKÓŁ  z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Nabór do komisji konkursowej odbył się na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
Zarząd Powiatu w Koszalinie, w dniu 02.06.2021 r. zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu – 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735).
Nabór do komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych odbył się poprzez umieszczenie informacji o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.koszalin.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.koszalin.pl oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13 (parter).
Zgłoszenia można było składać do dnia 11 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie (parter) lub listownie na adres pocztowy Starostwa, tj.  75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13. O terminie zgłoszenia decydowała data wpływu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru do komisji konkursowej był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
W terminie naboru, w formie określonej powyżej żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich kandydatur do komisji konkursowej.

Protokół z naboru do Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz
Uchwała Komisja Konkursowapdf0.1 MBPobierz
Uchwała Komisja KonkursowaDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter