Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Protokół z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Dodano: 23 lipca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Protokół z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Nabór do komisji konkursowej odbył się na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zarząd Powiatu w Koszalinie, w dniu 29.06.2021 r. zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, pt.: „Przydrożne kapliczki jako cząstka dziedzictwa kulturowego i element krajobrazu powiatu koszalińskiego”.

W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu – 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2021 r. poz. 735).

Nabór do komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych odbył się poprzez umieszczenie informacji o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.koszalin.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.koszalin.pl oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13 (parter).

Zgłoszenia można było składać do dnia 09 lipca 2021 r. drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie (parter) lub listownie na adres pocztowy Starostwa, tj.  75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13. O terminie zgłoszenia decydowała data wpływu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru do komisji konkursowej był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W terminie naboru, w formie określonej powyżej żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich kandydatur do komisji konkursowej.

Protokół z przeprowadzonego naborupdf0.1 MBPobierz
Uchwała Komisja Konkursowapdf0.1 MBPobierz
Uchwała komisja konkursowaDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter