Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I.

element graficzny flaga i godło RP

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zdania:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3562Z  na odcinku Wyszebórz – Policko etap I.
Wartość dofinansowania: 2.203.114,50 PLN
Całkowita wartość zadania:  4.406.229,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem   zadania  są  roboty  budowlane  stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko na długości  2,356 km.

Podstawowy zakres robót obejmuje:
a) przebudowę jezdni
b) przebudowę zjazdów,
c) wykonanie spowolnień ruchu,
d) wykonanie ciągu pieszego,
e) wykonanie poboczy,
f) profilowanie skarp i dna rowów,
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego


Udostępnij: Facebook | Twitter