Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko etap I.

Dodano: 29 czerwca, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3562z-na-odcinku-wyszeborz-policko-etap-i/

element graficzny flaga i godło RP

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zdania:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3562Z  na odcinku Wyszebórz – Policko etap I.
Wartość dofinansowania: 2.203.114,50 PLN
Całkowita wartość zadania:  4.406.229,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem   zadania  są  roboty  budowlane  stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz – Policko na długości  2,356 km.

Podstawowy zakres robót obejmuje:
a) przebudowę jezdni
b) przebudowę zjazdów,
c) wykonanie spowolnień ruchu,
d) wykonanie ciągu pieszego,
e) wykonanie poboczy,
f) profilowanie skarp i dna rowów,
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego