Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś

baner z zestawem logotypów dot. finansowania projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekt: Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021  dla Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa nr WPROW-FV/14/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Cel: aktywizacja jak największej liczby sołectw znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego, zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców do udziału w projekcie. Zadaniem operacji jest zwiększenie integracji społecznej mieszkańców, umacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aktywności społecznej oraz promocja wsi jako  miejsca do życia i  rozwoju zawodowego.  Celem jest stworzenie kapitału społecznego, który  jest tradycją wspólnego działania.

Działania:

1. Organizacja rankingu wraz z konkursem pn. „SOŁECTWO ROKU 2021 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO” –  z  pośród sołectw, które zgłoszą swoje uczestnictwo w rankingu, zostanie wyłoniony laureat- najbardziej aktywnie działające sołectwo. Ocena uczestników odbywać się będzie na podstawie regulaminu rankingu, który w jasny sposób określać będzie przyznawane punkty za dotychczasowe zrealizowane zadania, a także za zadania, które będą do wykonania.

2.Film pn. „MÓJ POWIAT-MÓJ ZAKĄTEK” –  realizacja filmu promocyjnego sołectw z terenu powiatu koszalińskiego, które zostaną najlepiej ocenione w rankingu.

3.Warsztaty wspólnego pieczenia i lepienia pierogów- podsumowanie realizacji projektu- w podziękowaniu dla uczestników operacji zorganizowane zostaną warsztaty wspólnego pieczenia i lepienia pierogów, które odbędą się podczas wydarzenia plenerowego zorganizowanego przez Powiat Koszaliński. Będzie to także zachęta do udziału w  następnych rankingach, ponieważ Powiat Koszaliński przewiduje cykliczność działania.

Przewidywane efekty:

W ramach realizowanego projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
– 28 sołectw biorących udział w rankingu połączonym z konkursem  pn. „SOŁECTWO ROKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”,
– 1 000 liczba osób objętych zasięgiem filmu pn. „MÓJ POWIAT-MÓJ ZAKĄTEK”,
– 200 uczestników warsztatów pieczenia i lepienia pierogów podczas wydarzenia plenerowego w powiecie koszalińskim.

Budżet Operacji:
Wartość projektu: 34 890,00 zł
Koszt uzyskanego dofinasowania: 28 000,00 zł

Dodatkowi Partnerzy KSOW:
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów
Koło Gospodyń Wiejskich w Niekłonicach

Plakat-promujacy-realizacje-projektu-pn.Innowacyjna-solectwa-_-innowacyjna-wies

Zostań sołectwem roku !!!

Ruszamy z rankingiem połączonym z konkursem pn. „Sołectwo Roku Powiatu Koszalińskiego” na potrzeby realizacji projektu pn. Innowacyjne sołectwa- innowacyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021  .

Sołtysie zgłoś swoje sołectwo !!
Do wygrania fantastyczne nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce – 2 000,00 zł
II miejsce – 1 200,00 zł
III miejsce – 800,00 zł
a także: statuetki,  tytuł „SOŁECTWA ROKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO” wraz z własnym logo oraz  udział w nagraniu filmu pn. „mój powiat -mój zakątek”
Pochwalcie się co udało Wam się zrealizować  w ostatnim czasie, a także wspólnie jako sołectwo wykonajcie 3 zadania, tj. przesłanie przepisów na innowacyjne pierogi, organizacja wydarzeń z integracją międzypokoleniową, zdrowym stylem życia, ekologią itp. oraz wspólnie wykonajcie kartki pocztowe.

Konkurs składa się z dwóch części:
Cześć I -Ranking – przyznanie punktów nastąpi za dotychczas zrealizowane zadania przez sołectwa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. – zgodnie z opisem zawartym pkt. 4 Regulaminu.
Cześć II -Konkurs – przyznanie punktów nastąpi  za wykonanie zadań  przez sołectwo zgodnie z opisem zawartym w  5. Regulaminu

Udział w Rankingu wraz z konkursem jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez każde sołectwo prawidłowo wypełnionego:

A) Formularz rankingowy do dnia 13.08.2021 r. ( wydłużony  termin !!!)
B) Formularz konkursowy do dnia 03.09.2021 r.

Punktacja za udział w rankingu jak i konkursie jest sumowana !

Więcej informacji w regulaminie rankingu wraz z konkursem.

Osoba do kontaktu – Joanna Lipska, e-mail: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl, 94 7140174

plakat promujący ranking powiatu

banerek informujący o wybranym sołectwie powiatu koszalińskiego w ramach proejktu KSOW

Komisja Konkursowa wyłoniła Sołectwo Roku 2021 Powiatu Koszalińskiego! Laureatem zmagań konkursowych zostało Sołectwo Żydowo. Na pozycji drugiej uplasowało się Sołectwo Gołogóra, a na trzecim Sołectwo Niedalino. Na kolejnych pozycjach rankingu znalazły się sołectwa: Dobiesławiec, Węgorzewo Koszalińskie, Świeszyno i Cieszyno. Wszystkie sołectwa wykazały się wielkim zaangażowaniem w prezentację swojego potencjału społecznego, kulturowego i przyrodniczego, jak i ukazały zaangażowanie i wielki wysiłek jaki wkładają w rozwój swojej małej lokalnej ojczyzny.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie składamy najszczersze podziękowania wszystkim SOŁECTWOM za udział w rankingu i życzymy wielu sukcesów, licznych zrealizowanych planów, i tych na niwie społecznej, jak i prywatnej. Ranking sołectw był jednym z zadań szerszej operacji  pn. Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś, która współfinansowana została w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

ikonka kamera filmowa element ozdobny Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego
pn. „mój powiat -mój zakątek”

przejdź do strony – ZAPYTANIA OFERTOWE – ogłoszone w ramach realizacji projektu

Plakat promujący realizację projektu pn.Innowacyjna sołectwa _ innowacyjna wieśjpeg0.1 MBPobierz
Plakat promujący ranking wraz z konkursem sołectwo roku powiatu koszalińskiegojpeg0.1 MBPobierz
FORMULARZ KONKURSOWYDOCX0.1 MBPobierz
FORMULARZ KONKURSOWYpdf0.1 MBPobierz
Formularz rankingowypdf0.1 MBPobierz
FORMULARZ RANKINGOWYDOCX0.1 MBPobierz
Regulamin rankingu wraz z konkursempdf0.1 MBPobierz
Regulamin rankingu wraz z konkursemDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter