Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Projekt Uchwały do konsultacji

Dodano: 01 lipca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada do konsultacji

projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Koszalinie
(parter, tablica informacyjna).

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, składane bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter),
w terminie do dnia 08.07.2020 r.

Dokument podpisany przez WICESTAROSTA  Tomasz Tesmer

Zarząd Powiatu w Koszalinie konsultacje proj. uchwałypdf0.1 MBPobierz
Projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie do konsultacjipdf0.1 MBPobierz
projekt-uchwały-Rady-Powiatu-w-Koszalinie-do-konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter