Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna informuje o kampanii

Dodano: 09 września, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood. Większość działań będzie realizowana w okresie letnim i wczesną jesienią. Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka. Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

EFSA zachęca kraje UE do wsparcia kampanii w ramach lokalnych inicjatyw. Dlatego też w sierpniu br. Państwowa Inspekcja Sanitarna zainicjuje akcję edukacyjną wpisującą się tematyką w kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną Żywność”. Akcja edukacyjna  będzie realizowana jesienią. Działania te będą skierowane głównie, ale nie jedynie, do rodziców  dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Przy realizacji działań kampanii EFSA Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z innymi organami urzędowej kontroli oraz jednostkami naukowymi w tym przede wszystkim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego –PZH – Państwowym Instytutem Badawczym.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood
informacja pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/gis/kampania-efsa-wybieraj-bezpieczna-zywnosc

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna informuje o realizowanej kampaniipdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter